اهداف و چشم انداز

1- کمک به ایجاد تحول فراگیر پژوهشی در سطح حوزه علمیه خراسان.

2- تولید و نگارش متون پژوهشی معتبر جهت پاسخگویی به نیازهای علمی حوزه.

3- معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌.

4-  ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ و ارج نهادن به پژوهشگران و محققان خراسانی این حوزه علمیه.